Menampilkan Peta Lokasi Perpustakaan

Dalam SLiMS, ada fasilitas untuk menampilkan peta lokasi perpustakaan. untuk mengubah sesuai lokasi perpustakaan anda, anda dapat mengedit file peta.inc.php dalam folder /lib/contents, kemudian temukan baris:
$lat= -6.2254549;

$long= 106.8023901;
ubah lat dan long sesuai lokasi perpustakaan anda. Anda dapat menggunakan wikimapia.org untuk mencari lat dan long lokasi perpus anda.

Tips from Senayan SLiMS

Salam,
Bagus Ramdan

http://perpustakaan.net
When community grows, the first thing to grow is the LIBRARY